ELiK AB

 

 

 

 

 

 

 

ELIK´s målsättning är att säkerställa

industrins produktion genom att förebygga

och lösa elektriska fel och risker.

 

Med över 10 års erfarenhet av felsökning

och service på elektriska anläggningar

så kan jag erbjuda rätt service till rätt pris.

 

   

 

 

 

Ingenting

är omöjligt.

 

Det tar bara

lite längre

tid.......